Μικτή ασφάλεια

Μικτή ασφάλεια με απαλλαγή 500 ευρώ. Ότι ζημιά προκύψει στο όχημα καλύπτεται εσείς ως 500 ευρώ, (εκτός αν ευθύνεται το άλλο όχημα για το ατύχημα) και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει η ασφαλιστική. Εξαιρούνται τα ελαστικά.