Πλήρης ασφάλεια

Πλήρης ασφάλεια καλύπτει όλες τις ζημιές του οχήματος από το πρώτο ευρώ.